Zemní práce

výkopové práce, demolice staveb….

Lesní činnost

zhotovení oplocení, těžba dřeva

Autodoprava nákladními vozidly

Převoz materiálů,…

Nabídkový list

NAŠE ČINNOST

ZEMNÍ PRÁCE

Veškeré výkopové práce

Demolice

Úpravy koryt toků

Úpravy lesních cest

AUTODOPRAVA NÁKLADNÍMI VOZIDLY

Převoz sypkých materiálů

Převoz zeminy, suti

Paletová přeprava

Převoz stavebních strojů

LESNÍ ČINNOST

Těžba a přiblížení dřeva

Odvoz dřeva vyvážecím vlekem

Rizikové kácení

Telefon: +420 603 783 195

Rychlý kontakt

3 + 6 =

SLS cz s.r.o

IČ 29268486, DIČ CZ29268486

se sídlem Bohuslavice u Zlína 279, 763 51 Bohuslavice u Zlína, zapsána u Krajského soudu v Brně, pod sp.zn. 69623

+420 603 783 195

Robert Slezák, jednatel

+420 733 745 116

Ing. Jarmila Šidlíková, účetní

SLS cz s.r.o.